TIMKEN 3979/3920-B轴承

编辑:责打网互动百科 时间:2020-01-22 01:25:54
编辑 锁定
本词条缺少信息栏名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!

TIMKEN 3979/3920-B轴承TIMKEN 3979/3920-B轴承尺寸参数

编辑
型号:3979/3920-B
品牌:TIMKEN
系列:带法兰单列
内圈:3979
外圈:3920-B
内径:57.150 mm
外径:112.712 mm
厚度:11.112 mm

TIMKEN 3979/3920-B轴承TIMKEN 3979/3920-B轴承样本图片

编辑
词条标签:
轴承 机械工程 技术