TIMKEN 5595/5535-B轴承

编辑:责打网互动百科 时间:2020-01-17 21:54:06
编辑 锁定
本词条缺少信息栏名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!

TIMKEN 5595/5535-B轴承TIMKEN 5595/5535-B轴承尺寸参数

编辑
型号:5595/5535-B
品牌:TIMKEN
系列:带法兰单列
内圈:5595
外圈:5535-B
内径:65.883 mm
外径:122.238 mm
厚度:13.495 mm

TIMKEN 5595/5535-B轴承TIMKEN 5595/5535-B轴承样本图片

编辑
词条标签:
轴承 科技产品 工业产品